Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal

[10/11/2016]

Assessoria fiscal

El Gremi d’Hotels de Barcelona disposa d’un servei d’assessorament fiscal, que atén les consultes dels associats i, elabora els informes pertinents, respecte als canvis i novetats que se succeeixen en el sistema fiscal i comptable del país.

Així mateix, aborda temes d’especial rellevància i afectació pel sector, com ara:

- la modificació del càlcul del IBI
- l’aplicació i seguiment de l’impost turístic
- entre altres

Contacte

L’assessor fiscal del Gremi d’Hotels és Jaume Avià i, en cas de ser un establiment associat, us podeu dirigir a ell mitjançant l’adreça de correu electrònic ghb@barcelonahotels.org

assessorament | Impost