Promoció

La correcta promoció turística de la destinació esdevé fonamental per assolir els objectius que tenen a veure amb la qualitat dels visitants que arriben, així com el retorn socioeconòmic de l’activitat en el seu entorn.

En aquest sentit, el Gremi d’Hotels de Barcelona col·labora activament en la promoció turística de la ciutat i pren part del desenvolupament dels diferents plans estratègics que al respecte es desenvolupen a Barcelona i Catalunya.

D'aquesta manera, manté una estreta relació amb els òrgans oficials que regulen el turisme a la ciutat, seguint les mateixes línees d’actuació i els plans existents en aquesta matèria, així com amb els diferents ens que treballen per a l’assoliment dels objectius fixats per a la captació de visitants i la dinamització dels recursos turístics de la destinació.

La col·laboració s’estén també a totes aquelles empreses que treballen per aconseguir que Barcelona sigui una de les ciutats amb més projecció turística a nivell mundial, aportant la col·laboració de l’entitat per tal d’optimitzar els seus resultats.

D'altra banda, des del Gremi d'Hotels de Barcelona també es volen promocionar els hotels a nivell local promocionant els seus espais i serveis per acostar-los als ciutadans de Barcelona i aconseguir trencar les barreres establertes. En aquest sentit, es duen a terme accions de ciutat com la Setmana de les Terrasses o Hotels amb DO, que ajuden a l'assoliment d'aquests objectius.

Àmbits de promoció