Assessoria Tècnica

Assessoria Tècnica

[10/11/2016]

Assessoria tècnica

El Gremi d'Hotels de Barcelona disposa d’un servei d’assessoria en temes tècnics i, en especial, en els relacionats amb la consecució d’autoritzacions administratives per a l’exercici legal de l’activitat.

Seguiment

Així mateix, l’entitat fa un seguiment de les problemàtiques específiques dels establiments d'allotjament que, tant en l’àmbit municipal com nacional, poden afectar de manera particular establiments associats, com ara:

- Llicències d’activitat i obres
- Control inicial
- Divergències de places hoteleres legalitzades
- Tractament de residus
- Temes mediambientals
- Il·luminació
- Parades d’hotel
- Assessorament extern

Assessorament extern

Una empresa externa especialitzada col·labora amb el Gremi d’Hotels, tot proporcionant assessorament gratuït als associats a través de l’entitat, que actua com a canal conductor de la consulta.

Contacte

En cas de ser un establiment associat, us podeu dirigir a ell mitjançant l’adreça de correu electrònic ghb@barcelonahotels.org.

assessorament