Pla de turisme de Districtes de Barcelona

Pla de turisme de Districtes de Barcelona

[08/11/2016]

El Gremi d'Hotels de Barcelona col·labora en la supervisió del desenvolupament dels plans de turisme de Districtes de la ciutat, prenent part i dinamitzant les reunions que al respecte, esdevinguin necessàries, col·laborant estretament i prestant tot el seu suport als equips de govern municipal dels districtes.

Què es vol aconseguir?

La voluntat de l’entitat és promoure el turisme com a motor de creixement dels barris i identificar i promoure els seus actius al barri.

Objectius

- Recuperar i impulsar l'activitat econòmica als barris.
- Impulsar el comerç de proximitat, així com l'activitat empresarial dels barris, especialment l'economia social i solidària, consolidar i reforçar l'activitat industrial local i fomentar iniciatives que promoguin l’ocupació.
- Innovar en les formes de treball de l'administració pública.
- Generar espais de col·laboració i transversalitat per projectes, i canviar la forma d’interacció amb la ciutadania
- Inserció laboral en els barris.
- Impulsar que els hotels de la zona afegeixin persones del barri a la seva cartera de treballadors per impulsar l'activitat econòmica del barri i de la seva proximitat.

Línies de treball

El Gremi d’Hotels realitza reunions periòdiques amb els diferents districtes de Barcelona per tal d'ajudar-los a suplir les seves necessitats i difondre entre els seus associats les diferents accions que es duen a terme en la seva zona.

promoció