Sr. Miquel Ferreres Anoro

Establiment: 
MELIÁ BARCELONA SARRIÀ
Mod: 
H
Cat: 
5*
Càrrec: 
Òrgans de govern: