Sr. Pau Guardans Cambó

Establiment: 
GRAND HOTEL CENTRAL BARCELONA
Mod: 
H
Cat: 
5*
Càrrec: 
Òrgans de govern: