Sr. Josep M. Núñez Navarro

Establiment: 
1898
Mod: 
H
Cat: 
4*S
Càrrec: 
Òrgans de govern: