Sr. Jordi Torras Gargallo

Establiment: 
OASIS
Mod: 
H
Cat: 
2*
Càrrec: 
Òrgans de govern: