Sr. Albert Sanz Álvarez

Establiment: 
HOSTAL RESIDENCIA CAPITOL
Mod: 
P
Cat: 
2*
Càrrec: 
Òrgans de govern: