LAE Consulting

LAE Consulting

[09/11/2022]

LAE Consulting és una consultora amb més de 15 anys d’experiència en normatives legals i especialista en implantacions de programes interns de protecció de dades, els quals inclouen:

- Visita presencial per la posada en marxa del servei de consultoria.

- Anàlisis i identificació de possibles problemes de seguretat en el tractament que l’establiment hoteler realitza respecte a les dades de caràcter personal.

Serveis

LAE Consulting assumeix les següents funcions del Delegat en Protecció de Dades:

- Identificació de riscos.

- Propostes de millora continua.

- Creació d’avisos legals amb clients, empleats, proveïdors, etcètera.

- Assessorament davant dubtes jurídics i tècnics.

- Assessorament davant inspeccions de l’Autoritat de Control.

- Redacció de contractes amb tercers.

- Redacció de contractes de confidencialitat.

- Revisió i actualització anual de models i processos de qualitat.

D’altra banda, en relació amb l’obligació legal que tenen les empreses de prendre mesures d’actuació, protecció i prevenció per fer front a l’assetjament sexual, Grupo LAE compta amb personal especialitzat que assessora en la implantació de totes les mesures per a dur a terme un pla de prevenció. Així mateix, també disposa de LAE Formació, des de la qual ofereix diferents cursos en format online que permeten formar al personal de l’empresa en matèria de prevenció de l’assetjament i promoció de la igualtat; una formació obligatòria per a les empreses.

Avantatges

Actualment LAE Consulting ofereix un preu especial als establiments associats al GHB en l’adaptació per la nova Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals.

Enllaços
proveïdors