Limp'Tres - Empresa de treballs verticals i serveis

Limp'Tres - Empresa de treballs verticals i serveis

[01/01/2013]

Limp'Tres és una empresa amb una gran experiència en treballs verticals creada l'any 1989.

Actualment, disposa d'un equip de professionals tant a nivell tècnic com operatiu formats per donar solucions als clients dins del món de l'Hostaleria, la Indústria, la Construcció, els Facility services, entra altres. Es tracta d'una organització de gran agilitat que permet donar una ràpida resposta a qualsevol necessitat que experimentin les empreses i entitats. Així mateix, posa especial èmfasi en la captació i selecció del personal que ha de prestar els serveis, mitjançant l'aplicació de criteris molt rigorosos.

La seva premissa principal és la seguretat i la prestació de serveis amb garantia i confiança.

Serveis

- Neteja de vidres a totes les altures

- Rehabilitació de façanes i patis de llums 

- Impermeabilitzacions 

- Seguretat i instal·lació d'ancoratges i línies de vida amb el seu certificat corresponent

- Sistemes anti palomes

- Desamiantats (RERA)

- Inspeccions tècniques

Avantatges

Als associats del GHB, Limp'Tres els ofereix, a més, serveis de neteja Integral de l'extracció de fums a les cuines: Campana, filtres, conductes verticals i horitzontals, turbina i caixa turbina. Per aquesta tasca, s'utilitzarà un robot específic per la correcta intervenció a tots els punts.

A més, els associats del GHB gaudireu d'un 10% de descompte sobre la tarifa habitual en tots els serveis de LimpTres

Enlaces
proveïdors