Sr. Eduard Torres Guals

Establiment: 
DUQUESA DE CARDONA
Mod: 
H
Cat: 
4*S
Càrrec: 
Òrgans de govern: