Innovació ja no és tecnologia

Innovació ja no és tecnologia

[01/06/2017]

La innovació fins fa poc era una activitat secundària de les companyies, normalment associat a aplicar tecnologia als processos de les empreses.

La tecnologia ha estat durant molts anys un atractiu en si mateixa i un argument de venda cap al client final.

En l’entorn actual hipertecnificat, la tecnologia per si mateixa ja no és un valor.

Fins i tot molts clients ja estan saturats de tecnologia i l’últim que volen del nostre establiment és haver d’interactuar i aprendre noves eines i programes.

L’objectiu és innovar per diferenciar-se i també per mantenir la proposta de valor al client final.

 

El món empresarial tal i com el coneixem està canviant

La innovació ha passat de ser un accessori, a ser el nucli de l’activitat de moltes empreses. Apple actualment és un fabricant de hardware informàtic però en un futur potser el seu negoci serà la venda de cotxes o els serveis bancaris.

Són empreses d’innovació, independentment del producte que vagin oferint.

Hi ha molts exemples d’empreses que en 10 o 15 anys el seu producte estrella ha passat a ser residual.

Si durant aquests anys aquestes empreses no haguessin buscat, provat i apostat per coses noves, actualment estarien fora de mercat. En definitiva han innovat tant que han canviat el seu producte.

Dos exemples oposats són l’èxit d’Apple amb la telefonia o el fracàs de Kodak en la fotografia.

En una interessant jornada sobre estratègies de màrqueting, recordaven una frase de ”Alicia en el País de les Meravelles” que reflexa perfectament l’entorn competitiu actual.

“Fa falta córrer molt per seguir estan al mateix lloc, i fa falta córrer el doble per avançar”.

És una metàfora que ens parla d’innovació i de competitivitat.

Altres països, altres ciutats, altres hotels de la nostra ciutat, inventen, innoven, proven coses noves. En definitiva avancen, Si nosaltres no fem res, no només no ens quedem en el mateix lloc sinó que retrocedim.

 

L'allotjament com a commodity

L’allotjament en certa manera ha passat a ser una “commodity”, és a dir un producte bàsic, de necessitat pels turistes. I “commodity” és sinònim de preus cada cop més baixos.

Els apartaments turístics han entrat amb força en el mercat turístic mundial, oferint dos factors diferencials.

El primer és ser una formula més pràctica especialment per famílies, estalviant sobretot en la despesa de restauració.

En segon lloc, i el més remarcable, els apartaments dins de finques amb veïns en barris de la ciutat, ofereixen una experiència turística diferent, molt propera a la vida autòctona.

Davant d’aquest últim punt, els hotels o els blocs d’apartaments poc poden fer, ja que per definició són edificis dedicats enterament a allotjar forasters.

 

Innovació

Per competir amb això, alguns hotels estan innovant.

Ja que no poden competir en ser una experiència “local” d’allotjament, han tematitzat els seus hotels.

No ofereixen una experiència autòctona però competeixen oferint altres tipus d’experiències. Ja no venen habitacions, venen experiències. Això és innovar.

Altres hotels han optat per tornar a posar en valor els serveis de l’hotel, el caliu del personal, la orientació, el toc humà.

Han sorgit nous perfils de treballadors, enfocats totalment a la satisfacció dels clients. Ara hi ha clients que opten pels hotels ja que se senten molt millor assistits.

Si fem que l’experiència del client sigui molt satisfactòria i els nostres consells fan que els turistes puguin gaudir al màxim de la ciutat, estarem competint amb les nostres armes.

Si aportem valor afegit, ja no estarem en la lluita pel preu.

Això és innovació, i la tecnologia segur que ens ajudarà a assolir el nostre objectiu, però el més important sempre serà el benefici que rebi el client final.

innovacio