Ordre ESS/2098/2014, de 6 de novembre, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s'aprova el model de rebut individual de salaris

Ordre ESS/2098/2014, de 6 de novembre, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s'aprova el model de rebut individual de salaris

[06/11/2014]

S'aprova un nou model de rebut individual justificatiu del pagament de salaris. En el termini de sis mesos a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre les empreses han d'adaptar al nou model que aprova els models de rebut de salaris que estan utilitzant.

normativa